Dziś jest poniedziałek, 21 czerwiec 2021. Imieniny: Alicji, Alojzego

5 15 19

2021-01-09
5  15  19
5 15 19 program parafialno-sanktuaryjny
„Pięć, piętnaście, dziewiętnaście” to program parafialno - sanktuaryjny, który będziemy realizować w oparciu o Ogólnopolski Program duszpasterski w tym roku przeżywany pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” i w oparciu o Rok Św. Józefa. W tym też wyjątkowym i trudnym czasie pandemii w jakim znalazła się ludzkość całego świata w mocy Ducha św. jeszcze bardziej dajmy świadectwo naszej wiary poprzez zaangażowanie się i bardziej świadome uczestniczenie we Mszy św. Każdy z nas niech stara się odnaleźć w tajemnicy Eucharystii, swoje miejsce i siebie. Rodzi się potrzeba, by więcej osób chciało być lektorami i czytać Pismo św; zaśpiewać psalm czy wypowiedzieć modlitwę wiernych, zanieść komunię świętą chorym czyli potrzebni są nadzwyczajni szafarze, zaangażować się w Caritas i inne dzieła miłosierdzia: Instytut Ignis Misericordiae i Bractwo bł. Michała W niedalekiej przyszłości 14 lutego Instytut otworzy Hospicjum domowe „Róża” im bł. Michła i Poradnię Miłosierdzia. Zapraszamy do współpracy, potrzebujemy wolontariuszy w tym trudnym lecz pięknym dziele dawania siebie innym, szczególnie chorym i ich rodzinom. Kancelarie Instytutu i Hospicjum domowego zostaną otwarte już 1 lutego br. w pomieszczeniach po dawnym gimnazjum im. H. Sienkiewicza.

Nasz udział w Eucharystii nie tylko we wspólnocie parafialnej ale w tej przestrzeni, którą wybrał sam Bóg, „aby rozbić swój między nami – sanktuarium – daje nam i każdemu kto tu pielgrzymuje możliwość jeszcze bardziej bezpośredniego spotkania z Bogiem.

W roku św. Józefa zachęcamy Was Drodzy parafianie by zyskiwać Odpusty zupełne. Wszelkie informacje o odpustach w Roku św. Józefa zostały zamieszczone w naszej gazetce, stronie www.milosierdzie-mysliborz.pl oraz są wywieszone gablocie.

Tak jak spotykamy się na nabożeństwach ku czci św. Faustyny i bł. Michała: 5 i 15 dnia każdego miesiąca, również w tym szczególnym roku spotykać się chcemy, także 19 dnia każdego miesiąca poświęconemu św. Józefowi.