Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

Robocze spotkanie w Białymstoku

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku,
w obecności księdza Henryka Ciereszki biskupa pomocniczego Archidiecezji Białostockiej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Instytutu Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki z Myśliborza: Dyrektora Instytutu księdza Janusza Zachęckiego oraz Wiceprzewodniczącego Kolegium Programowego Instytutu Piotra Owczarka z przedstawicielami Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki ?Michael?: Kustosza Sanktuarium, Członka Zarządu Stowarzyszenia księdza Andrzeja Kozakiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Genowefy Suchockiej i Zastępców Prezesa Moniki Syczewskiej oraz Janiny Zabielskiej.
W trakcie spotkania przedyskutowano możliwości i plany w zakresie współpracy pomiędzy oboma organizacjami oraz podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej.

Celem partnerstwa jest praktykowanie i szerzenie Miłosierdzia Bożego czynem, słowem i modlitwą, w oparciu o nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego, z poszanowaniem godności osoby ludzkiej i wolności religijnej z uwzględnieniem zasad i przepisów prawnych świeckich mających na uwadze te same wartości.

Zakres współpracy obejmuje między innymi: prowadzenie działalności formacyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej, organizowanie wspólnych konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów traktujących o formach i metodach stosowania nauki o miłosierdziu w życiu społecznym, czynne promowanie postaw prospołecznych poprzez upowszechnianie form kultu Miłosierdzia Bożego wg wskazań św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki, podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach pomocy społecznej oraz działalności kulturalnej.

Inne ustalenia:
- każda trzecia niedziela miesiąca o 15.00 dniem wspólnego odmawiania koronki do Bożęgo Miłosierdzia przez czcicieli BM z Białegostoku i Myśliborza. Ustalenie wspólnej formuły modlitwy, rozwiązanie aspektu technicznego,
- każda rocznica beatyfikacji- 28 września dniem telemostu mulimedialnego łączącego Białystok z Myśliborzem (element Dni Patronalnych),
- rekolekcje dla kustoszy sanktuariów Bożego Miłosierdzia z Polski, szczególnie Białystok-Myślibórz-Kraków oraz warsztaty,
- wspólne pielgrzymki.

Plan na 2022 rok:
- czerwiec 2022- sympozjum w Białymstoku, 2 części: duszpasterska i teologiczna, część duszpasterską przygotowałoby Stowarzyszenie i Instytut,
- badania dotyczące rodziny z uwzględnieniem wpływu Programu 5+ oraz aspektu pandemii Covid,
- wspólne prace/projekt nad uzyskaniem dofinansowania z Min. Kultury środków na prace archiwizacyjne dot. biografii ks. Michała Sopoćki.