Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

V MYŚLIBORSKIE SYMPOZJUM MIŁOSIERDZIA

V Myśliborskie Sympozjum Miłosierdzia

Już po raz piąty Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu było miejscem cyklicznie organizowanych naukowych sympozjów dotykających tematyki Bożego Miłosierdzia. W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku Sanktuarium w Myśliborzu zgromadziło wielu zacnych prelegentów, którzy chcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi uczestnikami tego wydarzenia. Tegoroczny temat wystąpień to: ?Opieka hospicyjna: historia, teraźniejszość, wyzwania?. Temat nie jest przypadkowy i ma ścisły związek z wydarzeniami, jakie w lutym tego roku miały miejsce w Instytucie Ignis Misericordiae w Myśliborzu. To właśnie 14 lutego powołano tam do życia hospicjum domowe imienia bł. ks. Michała Sopoćki pod nazwą ?Róża?, jako jedno z praktycznych dzieł miłosierdzia skierowanych w stronę ludzi potrzebujących znajdujących się w najtrudniejszym momencie choroby. Samo sympozjum organizatorzy wydarzenia potraktowali, jako działania mające między innymi na celu ukazanie roli i znaczenia opieki hospicyjnej oraz przybliżenie znaczenia tego rodzaju posługi w życiu chrześcijanina świadczonej na rzecz drugiego człowieka. Organizatorami tegorocznego sympozjum był Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki oraz Fundacja "Uwierz w siebie".

Nad wydarzeniem patronat sprawował Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a jego prowadzenie powierzone zostało Ks. dr hab. Grzegorzowi Chojnackiemu, prof. US, Dziekanowi Wydziału Teologicznego US oraz Ks. dr hab. Grzegorzowi Wejmanowi, prof. US z Katedry Teologii Biblijnej i Historii Kościoła US.

Sympozjum podzielono na dwie zasadnicze części, z których pierwsza rozpoczęła się od wystąpienia Dziekana Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Grzegorza Chojnackiego, który w swoim wystąpieniu ukazał rolę miłosierdzia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Następnie głos zabrał dk. prof. dk hab. Waldemar Rozynkowski, wykładowca historii na UMK w Toruniu oraz wice dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Toruńskiej. Dk. prof. Waldemar przybliżył słuchaczom postać bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, jako więźnia obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej oraz jego posługi wśród chorych i umierający więźniów obozów koncentracyjnych. W tej samej części sympozjum swoje wystąpienie przedstawił burmistrz Myśliborza Pan Piotr Sobolewski, doktorant US. Tematem tego wystąpienia była ?Semiotyka choroby i cierpienia na podstawie Dzienniczka św. Faustyny?. Dzięki wystąpieniu słuchacze poznali rozwój i chronologiczny przebieg choroby św. siostry Faustyny oraz związane z nim cierpienie świętej prowadzące w konsekwencji do Jej śmierci.

Część pierwszą wystąpień zakończyła prelekcja ks. dr hab. Grzegorza Wejmana, prof. US ukazująca historyczny zarys opieki hospicyjnej. Dzięki wystąpieniu słuchacze usłyszeli również, jak wyglądała opieka nad chorymi na terenie diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Ks. prof. Grzegorz Wejman w trakcie sympozjum otrzymał szczególne wyróżnienie w postaci statuetki ?Róży Miłosierdzia? za całokształt zaangażowania na rzecz Instytutu Miłosierdzia. Gratulujemy!

W drugiej części przedstawiono referat Pani dr hab. Anny Murawskiej, prof. US o znamiennym tytule: ?Nadzieja w pomocy osobom terminalnie chorych?. Wystąpienie pozwoliło przybliżyć słuchaczom znaczenie Nadziei w pracy i posłudze wśród ludzi umierających. Natomiast o znaczeniu godności człowieka umierającego i warunkach jej utrzymania w trakcie opieki hospicyjnej opowiadał w swoim wystąpieniu dk. mgr lic. Adam Runiewicz, doktorant US. Wystąpienie oparte było o praktyczne doświadczenia zespołów opieki paliatywnej zawarte w ?Raporcie o umieraniu?. Drugą część Myśliborskiego Sympozjum Miłosierdzia zakończyło wystąpienie ks. mgr lic. Janusza Zachęckiego, doktoranta US, a za razem kustosza i gospodarza miejsca. Wystąpienie ukazywało spory dorobek pracy duszpasterskiej w postaci wielu dzieł miłosierdzia realizowanych przy Myśliborskim Sanktuarium.Sympozjum transmitowane było na żywo dzięki TVB24.

https://www.youtube.com/watch?v=Plw6RsU8QTc
https://www.youtube.com/watch?v=46F5RPqPXX0