Dziś jest poniedziałek, 8 marzec 2021. Imieniny: Beaty, Wincentego

HOSPICJUM DOMOWE "RÓŻA"

BŁOGOSŁAWIONY KS. MICHAŁ SOPOĆKO.
KAPŁAN O MIŁOSIERNYM OBLICZU

OTWARCIE HOSPICJUM DOMOWEGO „RÓŻA” w Myśliborzu

W sanktuarium realizowany jest w ramach programu duszpasterskiego Zgromadzeni na świętej wieczerzy Projekt Miłosierdzia 5-15-19. Inicjatorem projektu jest Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki w Myśliborzu. Liczby oznaczają dni, w których wierni Myśliborza i pielgrzymi w godzinach wieczornych gromadzą się na nabożeństwie poświęconym świętym patronom tego wyjątkowego miejsca na mapie Polski i świata, jakim jest miasto Myślibórz i sprawowaniu Eucharystii za ich wstawiennictwem polecając Bogu wszystkie intencje zgromadzonych. Piątego dnia każdego miesiąca zanoszone są modlitwy za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej. Piętnastego dnia miesiąca za przyczyną bł. ks. Michała Sopoćki, natomiast 19 dnia miesiąca do Św. Józefa z racji Jubileuszowego Roku jemu poświęconemu.

Kościół 15 lutego wspomina bł. ks. Michała Sopoćkę, spowiednika siostry Faustyny Kowalskiej Siostra Faustyna Kowalska była jego penitentką od maja 1933 r. Był inspiratorem powstania jej Dzienniczka, i za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego. Błogosławiony jest założycielem zgromadzenia SJM. W Dzienniczku siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej spowiednika, który pomagał jej przekazać prawdę o Miłosierdziu Bożym:


Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to.
Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam
(Dzienniczek, 90).

W tym roku w dniu narodzin dla nieba Błogosławionego zgromadziliśmy się wyjątkowo w ostatnim dniu Nowenny do bł. Michała, w niedzielę 14 lutego, aby dziękować Miłosiernemu Bogu za dar osoby bł. ks. Michała, za jego obecność w tym miejscu, za rozpoznanie tego miejsca, tego kościoła i klasztoru Sióstr Jezusa Miłosiernego i pragniemy przez jego wstawiennictwo prosić Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Prosić o pomyślność dla naszego miasta. Prosimy bł. księże Michale uproś potrzebne nam łaski w budowaniu wspólnoty ludzi kochających Kościół i bliźniego. Uczyń nasze serca otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Twojej opiece polecamy wszystkie dzieła rozwijające się przy myśliborskim sanktuarium miłosierdzia Bożego.
W niedzielę 14 lutego Mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu zostało otwarte Hospicjum Domowe Róża i swoją działalność otworzyła także Poradnia Miłosierdzia. Inicjatorem tych dzieł miłosierdzia jest również Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki z siedzibą w Myśliborzu.

Św. Jan Paweł ustanawiając 13 maja 1992 r. I Światowy Dzień Chorego powiedział: To odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot.
Dla Instytutu, który został powołany ponad 3 lata temu przez ks. arcybiskupa metropolitę Andrzeja Dzięgę, właśnie nadszedł ten odpowiedni moment. Nadszedł moment, aby miłosierdzie głoszone było nie tylko modlitwą, słowem ale i czynem. Jezus powiedział do św. Faustyny: miłosierdzie masz czynić na trzy sposoby: modlitwą, słowem i czynem.


Czasy, w których obecnie żyjemy, obowiązujące obostrzenia sanitarne, choć ograniczają i utrudniają bezpośredni kontakt, nie muszą jednak oddalać ludzi od siebie. Dają szansę odkrycia na nowo, jak cenni dla siebie jesteśmy, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. Tej obecności i bliskości drugiego człowieka nie jesteśmy w stanie niczym zastąpić.
Hospicjum domowe jest całościową opieką nad osobą ciężko chorą, jak i nad jego najbliższymi – prócz opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej. To ogromne wsparcie wolontariuszy w sprawiających problem czynnościach dnia codziennego (np. zakupach), a hospicja domowe prowadzone przez ośrodki kościelne świadczą również pomoc na płaszczyźnie duchowo-egzystencjalnej.

Mszy św. o godz. 11.00. przewodniczył ks. Kan. Tadeusz Szponar, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Szczecinie. Kazanie okolicznościowe wygłosił diakon Adam Runiewicz ze Słubic podkreślając wyjątkowość spotkania z drugą osobą: Chrystus litując się nad trędowatym pozwala mu zbliżyć się do siebie. Robi coś o czym nikt z zachowujących przepisy prawa Żydów nie pomyślałby nawet, że można coś takiego zrobić. Przełamuje stereotypowe i opatrzone normami prawa wykluczenie i uwalnia chorego z jego najcięższej bolączki. Z trądu osamotnienia, bezradności i beznadziei. W jednej chwili urzeczywistniło się najskrytsze pragnienie człowieka trędowatego. Spełniło się pragnienie powrotu do wspólnoty. Do spotkania się człowieka z człowiekiem. Pragnienie budowania relacji z innymi, aż do chwili, kiedy ziemskie życie umierającego zgaśnie. To droga posługi w hospicjum, na której wsparciem będą najlepsze wzorce. Trzeba pozwolić potrzebującemu zbliżyć się do siebie, albo samemu podejść do drugiego człowieka. Potrzeba wsłuchania się w drugiego, zrozumienie go i jeśli to możliwe zaradzenie potrzebie.

Na zakończenie Mszy św. zostało poświęcone pierwsze łóżko dla chorego, ofiarowane w darze przez Fundację Dajmy Nadzieję ze Słubic. Podpisane zostało także porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Instytutem i Fundacją.

Na 15- tce i uroczystości otwarcia hospicjum domowego obecna była grupa założycielska w osobach: dyrektor Instytutu ks. Janusz Zachęcki, P. prof. dr hab. nauk medycznych Leszek Sagan, PP. Artur i Dorota Zięntal, diakon Adam Runiewicz, dr Piotr Owczarek, pielęgniarki i wolontariusze oraz członkowie Instytutu i bractwo „sopoćkowe”. Wśród zaproszonych gości obecna była P. Janina Sulejewska reprezentująca P. Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, która Instytucie jest kierownikiem kancelarii. Na uroczystości obecny był diakon diecezji toruńskiej prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.


Tego dnia również odbyła się IX edycja wręczenia statuetek Myśliborskiej Róży Miłosierdzia. Kapituła przyznaje nagrodę tym osobom, które w sposób szczególny pełnią dzieła miłosierdzia w życiu społecznym. W Konkursie Samarytanin Roku 2019 (przełożona z powodu pandemii) statuetka MRM została przyznana P. Krystynie Rubinowskiej pielęgniarce od 1976 r. Po przejściu na emeryturę podjęła pracę w pielęgniarskiej opiece domowej.

Honorową Różą Miłosierdzia został wyróżniony ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US i po raz pierwszy przyznaną przez Dyrektora Instytutu Nagrodę Specjalną otrzymał ks. Kan. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Nagrodzonym szczerze gratulujemy!

Instytut jest konkretnym dziełem I Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia, który odbył się w 2013 r. II Myśliborski Kongres Miłosierdzia odbył się w 2018. W roku 2023 odbędzie się III Kongres Miłosierdzia. Zaraz po świętach wielkanocnych w sobotę 10.04. zapraszamy na kolejne sympozjum miłosierdzia. Tematem wiosennego spotkania będzie „Opieka hospicyjna: historia, teraźniejszość i wyzwania”.

Na zakończenie uroczystości kustosz skierował do zgromadzonych słowa zachęty do pełnienia miłosierdzia: w Nadzywczajnym Roku Miłosierdzia Brama Miłosierdzia w naszym sanktuarium została otwarta od zewnątrz. Dziś w Jubileuszowym Roku św. Józefa, który okazał swoje ludzkie miłosierdzie gdy zdecydował się w swojej sprawiedliwości stać obok Maryi, ale jednocześnie wszedł w pełnię obowiązków ziemskiego ojca, składając ogromny dar z siebie, otwieramy Bramę Miłosierdzia na zewnątrz. Możliwe iż w tym momencie właśnie dokonuje się nasze nawrócenie, owo słynne wstanie z kanapy. Ta wspólnota staje się jak „żywym sanktuarium” Dobro pociąga i inspiruje – bardzo i każdego. Nie kryjmy tego.