Dziś jest środa, 12 maj 2021. Imieniny: Pankracego, Dominika

Modlitwa do w. Jozefa

Koniecznie zacznij modlić się tą modlitwą za wstawiennictwem św. Józefa już teraz


Modlitwa do św. Józefa odmawiana po różańcu

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę.

Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

Amen.
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, mój najmilszy Opiekunie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, święty Józefie i z całym żarem ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale przyjmij ją łaskawie i wysłuchaj. Amen.
Na przestrzeni wieków wytworzyło się wiele różnych modlitw do św. Józefa, wyrażających głęboką synowską miłość. Wśród nich znajdowała się modlitwa Siedmiu Niedziel św. Józefa.

- Historia mówi o tym, że dwóch mnichów franciszkańskich rozbiło się na morzu. Trzymali się deski przez dwa dni i zostali uratowani przez człowieka o czcigodnym wyglądzie, który cudem sprowadził ich na brzeg. Kiedy zapytali, kim jest, odpowiedział: "Ja jestem Józef i pragnę, abyście uszanowali moje siedem smutków i siedem radości" - podaje Salt and Light Media.

Bez względu na pochodzenie, rozwinęło się nabożeństwo, w którym siedem smutków i siedem radości Józefa stało się przedmiotem medytacji w siedem niedziel poprzedzających jego święto 19 marca. Pierwsza niedziela tych medytacji jest zazwyczaj ostatnią niedzielą stycznia lub pierwszą niedzielą lutego.

Poniżej znajdują się następujące radości i smutki świętego Józefa, wraz z ich odpowiednimi fragmentami w Piśmie Świętym. Jedną z metod podejścia do tych niedziel jest przeczytanie każdego fragmentu i zastanowienie się, jak Józef czułby się w tej sytuacji. Jest to forma lectio divina, czy też "boskiej lektury", w której jesteś w stanie przenieść się na scenę i zobaczyć ekspresje Józefa podczas każdego odcinka.


Podczas modlitwy Siedmiu Niedziel zwyczajową sprawą jest, aby modlić się w konkretnej intencji, prosząc o wstawiennictwo św. Józefa dla twoich potrzeb.

Oto porządek modlitwy:

1 niedziela
Smutek (Mateusza 1:19) Wątpliwość św. Józefa
Radość (Mateusza 1:20) Wiadomość od Anioła

2 niedziela
Smutek (Łukasza 2:7) Ubóstwo narodzin Jezusa
Radość (Łukasza 2:10-11) Narodziny Zbawiciela

3 niedziela
Smutek (Łukasza 2:21) Obrzezanie
Radość (Mateusza 1:25) Święte Imię Jezusa

4 niedziela
Smutek (Łukasza 2:34) Proroctwo Symeona
Radość (Łukasza 2:38) Skutki Odkupienia

5 niedziela
Smutek (Mateusza 2:14) Ucieczka do Egiptu
Radość (Izajasza 19:1) Obalenie bożków Egiptu

6 niedziela
Smutek (Mateusza 2:22) Powrót z Egiptu
Radość (Łukasza 2:39) Życie z Jezusem i Maryją w Nazarecie

7 niedziela
Smutek (Łukasza 2:45) Utrata dzieciątka Jezus
Radość (Łukasza 2:46) Znalezienie dzieciątka Jezus w Świątyni