Dziś jest sobota, 18 maj 2024. Imieniny: Eryka, Aleksandry

DNI MŁODYCH

2024-05-13
DNI MŁODYCH
Zbliża się czas kolejnego spotkania młodzieży, duszpasterzy, katechetów w ramach Archidiecezjalnych Dni Młodych. Po raz drugi jesteśmy zaproszeni by te dni przeżyć w Wolinie. Jest to szczególne miejsce w misji ewangelizacyjnej św. Otto-na, który przybył z Bambergu, aby przynieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie mieszkańcom Ziemi Wolińskiej i Pomorza.
Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska we współpracy z Gminą Wolin i Fundacją „Szczecińska”, w Roku Jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu, serdecz-nie zaprasza na Archidiecezjalne Dni Młodych do Wolina w dniach od 30 maja do 1 czerwca br. Tegoroczne hasło brzmi: „Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni” (por. Iz 40, 31). Na program Dni Młodych składają się: spotkania modlitewne, konferencje, świadectwa, wieczorne nabożeństwa w kościele, warsztaty, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wspólna zabawa i relaks. Czas spędzimy na koncertach, spektaklach teatralnych, nabożeństwach. Centralnym punktem będzie codzienna Msza Św., a wiarę i wiedzę religijną pogłębimy podczas konferencji tematycznych. Jest nam niezmiernie miło, że na tegoroczne spotkanie zaproszenie przyjął Ksiądz Biskup Adrian Put. Podczas spotkania będzie również obecna mło-dzież z Niemiec.
Do udziału w Dniach Młodych zapraszamy młodzież całej Archidiecezji, a w szczególności młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży, ESM Taize, uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodsta-wowych, a także studentów, służbę liturgiczną, młodzież zrzeszoną w KSM, Ruchu Światło-Życie, członków scholii i zespołów muzycznych oraz innych, wszystkich młodzieżo-wych grup parafialnych. Jak każdego roku szczególne zapro-szenie kierujemy do młodzieży, która w tym roku przyjęła lub przyjmie sakrament bierzmowania. Zapraszamy świadków bierzmowania.
Zapraszamy do współtworzenia spotkania i wspólnej modli-twy z młodzieżą: księży, siostry zakonne, katechetów, opie-kunów grup młodzieżowych.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem spotkania. Rodziców osób niepełnoletnich prosimy o przekazanie opiekunowi grupy oświadczenia dotyczącego zgody na ewentual-ne zabiegi medyczne. Elektroniczne zapisy uczestników wzo-rem lat ubiegłych są możliwe poprzez Portal Młodych www.ichtis.info do 28 maja br. Zapisy grup będą polegały na wypełnieniu formularza przez opiekuna grupy.