Dziś jest sobota, 25 marzec 2023. Imieniny: Marioli, Dyzmy

Instytut bł. M. Sopoćki

Instytut bł. M. Sopoćki
CZYN - SŁOWO - MODLITWA

..,,Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie?(Dz. 742)


Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki został erygowany Dekretem Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dnia 14 września 2017 roku, na mocy kan. 114 i 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jako jednostka organizacyjna Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i posiada osobowość prawną nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( D.U. z 2018 r.poz.1231)

CELE INSTYTUTU:
Podstawowym celem Instytutu jest prowadzenie działalności formacyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej na rzecz środowisk chrześcijańskich oraz czynne promowanie postaw prospołecznych poprzez:
  • odkrywanie głębi daru Miłosierdzia Bożego,
  • upowszechnianie form kultu Miłosierdzia Bożego wg wskazań św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki,
  • praktyczne stosowanie nauki o miłosierdziu w życiu społecznym.

W Instytucie działa PORADNIA MIŁOSIERDZIA, w której min. :
  • udzielamy praktycznej pomocy osobom potrzebującym
  • organizujemy co 5 lat Myśliborskie Kongresy Miłosierdzia, a rokrocznie sympozja poświęcone problematyce stosowania miłosierdzia w życiu społecznym
  • celebrujemy 5 -tki św. Faustyny i Sopoćkowe 15 ? stki, co miesięczne Msze św. z katechezą na temat dzieł S. Fautyny i bł. Michała i uczczeniem ich relikwii
  • organizujemy coroczne konkursy o nagrodę Myśliborskiej Róży Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku
  • wspieramy aktywnie Bractwo bł. Michała Sopoćki działające przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

mejl: instytut-sopocko@wp.pl

Instytut Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki, ul. Kościelna 13
74-300 Myślibórz

Konto: Bank GBS - 25 8355 0009 0072 8076 2000 0001

Myśliborska Róża Miłosierdzia

Robocze spotkanie w Białymstoku

V MYŚLIBORSKIE SYMPOZJUM MIŁOSIERDZIA

HOSPICJUM DOMOWE "RÓŻA"

HOSPICJUM DOMOWE mieści się przy ul. Pionierów 13 ( w dawnym gimnzajum)
czynne w każdą środę od 10.00.- 11.00.


PORADNIA MIŁOSIERDZIA

WYKAZ TELEFONICZNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW

Rekolekcje kapłańskie 2021

Dyrektor Instytutu

Kolegium programoweCele i zadania

Rada Instytutu