Dziś jest sobota, 18 maj 2024. Imieniny: Eryka, Aleksandry

HOSPICJUM DOMOWE "RÓŻA"

HOSPICJUM DOMOWE mieści się przy ul. Kościelnej 17 w Myśliborzu w Domu Parafianym


Mszy św. o godz. 11.00. przewodniczył ks. Kan. Tadeusz Szponar, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Szczecinie. Kazanie okolicznościowe wygłosił diakon Adam Runiewicz ze Słubic podkreślając wyjątkowość spotkania z drugą osobą: Chrystus litując się nad trędowatym pozwala mu zbliżyć się do siebie. Robi coś o czym nikt z zachowujących przepisy prawa Żydów nie pomyślałby nawet, że można coś takiego zrobić. Przełamuje stereotypowe i opatrzone normami prawa wykluczenie i uwalnia chorego z jego najcięższej bolączki. Z trądu osamotnienia, bezradności i beznadziei. W jednej chwili urzeczywistniło się najskrytsze pragnienie człowieka trędowatego. Spełniło się pragnienie powrotu do wspólnoty. Do spotkania się człowieka z człowiekiem. Pragnienie budowania relacji z innymi, aż do chwili, kiedy ziemskie życie umierającego zgaśnie. To droga posługi w hospicjum, na której wsparciem będą najlepsze wzorce. Trzeba pozwolić potrzebującemu zbliżyć się do siebie, albo samemu podejść do drugiego człowieka. Potrzeba wsłuchania się w drugiego, zrozumienie go i jeśli to możliwe zaradzenie potrzebie.

Na zakończenie Mszy św. zostało poświęcone pierwsze łóżko dla chorego, ofiarowane w darze przez Fundację Dajmy Nadzieję ze Słubic. Podpisane zostało także porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Instytutem i Fundacją.

Na 15- tce i uroczystości otwarcia hospicjum domowego obecna była grupa założycielska w osobach: dyrektor Instytutu ks. Janusz Zachęcki, P. prof. dr hab. nauk medycznych Leszek Sagan, PP. Artur i Dorota Zięntal, diakon Adam Runiewicz, dr Piotr Owczarek, pielęgniarki i wolontariusze oraz członkowie Instytutu i bractwo ?sopoćkowe?. Wśród zaproszonych gości obecna była P. Janina Sulejewska reprezentująca P. Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, która Instytucie jest kierownikiem kancelarii. Na uroczystości obecny był diakon diecezji toruńskiej prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.


Tego dnia również odbyła się IX edycja wręczenia statuetek Myśliborskiej Róży Miłosierdzia. Kapituła przyznaje nagrodę tym osobom, które w sposób szczególny pełnią dzieła miłosierdzia w życiu społecznym. W Konkursie Samarytanin Roku 2019 (przełożona z powodu pandemii) statuetka MRM została przyznana P. Krystynie Rubinowskiej pielęgniarce od 1976 r. Po przejściu na emeryturę podjęła pracę w pielęgniarskiej opiece domowej.

Honorową Różą Miłosierdzia został wyróżniony ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US i po raz pierwszy przyznaną przez Dyrektora Instytutu Nagrodę Specjalną otrzymał ks. Kan. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Nagrodzonym szczerze gratulujemy!

Instytut jest konkretnym dziełem I Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia, który odbył się w 2013 r. II Myśliborski Kongres Miłosierdzia odbył się w 2018. W roku 2023 odbędzie się III Kongres Miłosierdzia. Zaraz po świętach wielkanocnych w sobotę 10.04. zapraszamy na kolejne sympozjum miłosierdzia. Tematem wiosennego spotkania będzie ?Opieka hospicyjna: historia, teraźniejszość i wyzwania?.

Na zakończenie uroczystości kustosz skierował do zgromadzonych słowa zachęty do pełnienia miłosierdzia: w Nadzywczajnym Roku Miłosierdzia Brama Miłosierdzia w naszym sanktuarium została otwarta od zewnątrz. Dziś w Jubileuszowym Roku św. Józefa, który okazał swoje ludzkie miłosierdzie gdy zdecydował się w swojej sprawiedliwości stać obok Maryi, ale jednocześnie wszedł w pełnię obowiązków ziemskiego ojca, składając ogromny dar z siebie, otwieramy Bramę Miłosierdzia na zewnątrz. Możliwe iż w tym momencie właśnie dokonuje się nasze nawrócenie, owo słynne wstanie z kanapy. Ta wspólnota staje się jak ?żywym sanktuarium? Dobro pociąga i inspiruje ? bardzo i każdego. Nie kryjmy tego.