Dziś jest środa, 12 maj 2021. Imieniny: Pankracego, Dominika

Liturgiczna Służba Ołtarza

Piękno służby ministranta

O znaczeniu i pięknie służby ministranta mówił bł. Jan Paweł II do ministrantów na Placu św. Piotra 1 sierpnia 2001 r.: „Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. (...) W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie”. W tym samy przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że dobrze uformowana i prowadzona Służba Liturgiczna jest źródłem powołań kapłańskich. „Mówiłem o przyjaźni z Jezusem. Jakże byłbym zadowolony, gdyby z tej przyjaźni wyrosło coś więcej! Byłoby rzeczą piękną, gdyby niektórzy z was odkryli powołanie do kapłaństwa! Jezus Chrystus potrzebuje pilnie młodych, którzy wspaniałomyślnie i bez ograniczeń oddadzą się Mu do dyspozycji” - mówił Jan Paweł II.
Bycie ministrantem zobowiązuje

Ministrant to członek Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła, przypominają dokumenty Kościoła, które określają znaczenie Służby Liturgicznej Ołtarza. „Posługa podejmowana w czasie Mszy św. jest zadaniem trudnym. Wymaga od człowieka nie tylko poprawnego wykonywania pewnych czynności, lecz także określonej postawy w życiu. Dlatego chłopcy wyrażający pragnienie podjęcia takiej służby podejmują obok ćwiczeń funkcji liturgicznych także szeroką formację obejmującą różne zagadnienia.

ZBIÓRKI MINISTRANCKIE W NASZEJ PARAFII ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK. SPOTKANIE ROZPOCZYNAMY MSZA ŚW. O GODZ. 18.00, PO NIEJ SPOTKANIE FORMACYJNE. KAŻDY MINISTRANT WYBIERA SOBIE JEDEN DYŻUR LITURGICZNY W TYGODNIU ORAZ JEDNĄ WYBRANĄ GODZINĘ W NIEDZIELĘ.